בג"צ ומשפט מנהלי

במשרדינו מחלקה לתחומי המשפט המנהלי לרבות הופעות בבית המשפט הגבוה לצדק.

בנוסף, המחלקה עוסקת בכתיבה וייצוג בעתירות, ערעורים ותובענות מנהליות.
יש לזכור כי תחומי המשפט המנהלי על קשת הנושאים הרחבה שבו -
מחייבת הבנה עמוקה של דיני המנהל הציבורי ורשויות מנהליות.

משרדנו עוסק בליווי חברות ועסקים קטנים בייעוץ משפטי שוטף המותאם לגודל ולצרכי העסק.