הדין המשמעתי

הדין המשמעתי מורכב מכמה ענפים מרכזיים:

א. הענף האקדמי, לפיו משרדנו מייצג סטודנטים מהמוסדות האקדמאים בישראל בדיונים ושימועים בפני ועדות המשמעת השונות.

ב. ענף ההכשרה, לפיו משרדנו מייצג מתמחים מסקטורים שונים בייצוג בפני ועדות המשמעת וההתמחות השונות כגון מתמחי רואי חשבון, מתמחים במשפטים ומתחים מתחום האדריכלות.

ג. הענף השלישי נעוץ בייצוגם של בעלי מקצועות חופשיים כגון רו"ח ועו"ד בייצוגם בפני טריבונאלים משפטיים כדוגמת ועדות האתיקה ובתי הדין המשמעתיים.
למשרדנו ניסיון רב בהבנת הענפים שלעיל תוך דאגה מקסימאלית לעתידו של המועמד. זיכרו כי אין להקל ראש בדין המשמעתי אשר יכול לפגוע אנושות בעיסוקכם העתידי או זה שבפועל.