סליחה??  אפשר שקית? השבוע נכנס לתוקפו
החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד–פעמיות, התשע"ו-2016,  או בשמו:
"חוק השקיות".

מטרת החוק הינה להביא לצמצום השימוש בשקיות נשיאה זאת בכדי להפחית את כמות הפסולת בעקבות השימוש בשקיות. זאת, באמצעות גביית תשלום בעבור כל שקית, וכן הטלת איסור בגין עסקים קטנים בחלוקות השקיות באופן גורף. והכל בכדי לצמצם מפגעים סביביתיים בריאותיים שהשקיות גורמות, למען איכות חיינו ואיכות הדורות הבאים. למעשה,  העתקנו במקצת את הנהוג במדינות אירופה.
קצת נתונים:
הביקוש לשקיות בישראל הוא 274 שקיות לנפש בשנה, ובסך הכל משתמשים בכל שנה במרכולים ב–1.28 מיליארד שקיות.
החוק יאסור על חלוקה של שקיות בחינם שעוביין פחות מ- 20 מיקרון (השקיות אשר מחולקות היום עוביין 14 מיקרון) ללקוחות.  מי שיהיה מעוניין להשתמש בשקיות יצטרך לשלם סכום מינימאלי של 10 אג' לשקית, בכך מאמינים יוזמי החוק כי הדבר יביא לירידה משמעותית בהיקף צריכת השקיות בישראל.
יש גם הטבה לרוכשים,  נפרטה בהמשך.

נדון בעיקרי החוק:
 
עוסק (כל מי שעוסק בממכר קמעוני של מוצרים) לא יעמיד לרשות לקוח, לא ימסור לו ולא ימכור לו שקית נשיאה שעובייה פחות מ- 20 מיקרון.
"בחנויות הקטנות" תאסר המסירה בחינם של שקיות חד פעמיות בעובי של פחות מ 20 מיקרון, והם אינם מורשים למכור ללקוח את השקיות. החנויות הקטנות יצטרכו במידה והם יהיו מעוניינים בכך, להעמיד לרשותו של הלקוח שקיות שעוביין מעל 20 מיקרון.
קמעונאי גדול לא יעמיד לרשות לקוח ולא ימסור לו שקית נשיאה חד–פעמית, אלא אם כן גבה מהלקוח תשלום בעדה.
על הקמעוני הגדול להציב שלט ברור על יד כל קופה מודעה בדבר כוונתו לגבות תשלום בעבור כל שקית.
גם בעסקאות מכר מרחוק על קמעונאי גדול לאפשר ללקוח להודיע כמה שקיות נשיאה חד-פעמיות ברצונו לרכוש בעיסקה, ואסור לא למכור שקיות נשיאה חד-פעמיות, אלא אם כן הוא הודיע ללקוח מה מספר השקיות שבדעתו למכור לו וקיבל את הסכמתו לחייבו בתשלום המתאים.​
 
בגין הפרות החוק רשאי המנהל להטיל עיצומים כספיים של עד 40,000 ₪.
 
על הקמעוני יהיה לציין בחשבונית של הלקוח את מספר השקיות שקנה ואת מחירן.
החריגים לחוק הינם שקיות הבאות במגע ישיר עם מזון, שקיות לפירות וירקות, גבינות דברי מאפה ומוצרי בשר.
חלה חובת דיווח על הקמעוני הגדול למשרד להגנת הסביבה אחת לרבעון על מספר השקיות שהרשת מכרה.
החוק יכול ברובו על "הקמעונים הגדולים" שאלא הם למעשה רשתות השיווק הגדולים.
 
חשוב לציין כי כספי ההיטל שהלקוחות ישלמו בגין השקיות יועברו לקרן לשמירת הניקיון, והכספים ישמשו בין היתר בכדי לעודד את השימוש בסלי קנייה רב פעמיים
וכן צמצום השימשו בשקיות חד פעמיות. דבר הגורם נזק בלתי הפיך על הסביבה.
 
בנוסף, הקרן לשמירת הניקיון תהיה אחראית על ההסברה לאזרחים בכדי להסין את החוק לצימצום השימוש בשקיות, וכן ביצוע עבודות ניקיון לסילוק פסולת שקיות מאיזור החוף של מדינת ישראל.

נכון לחודש הראשון לכניסתו של החוק לתוקף, המשרד להגנת הסביבה מסבסד חלוקת סלי קנייה רב- פעמיים בחלק מרשתות השיווק:
1 סל רב פעמי - לקונים בסכום של 101 ש"ח ועד 249 ₪
2 סלים רב פעמיים - לקונים בסכום של 250 ₪ ועד 399 ₪
3 סלים רב פעמיים - לקונים בסכום של 400 ₪ ועד 549 ₪
4 סלים רב פעמיים - לקונים בסכום של 550 ₪ ועד 750 ש"ח.
5 סלים רב פעמיים - לקונים בסכום של 751 ₪ ומעלה.

אנו סבורים כי ראוי לשמור על סביבה ירוקה  אם כי שהרגלי הצריכה בישראל שונים מאלה הנהוגים באירופה. ועל כן אנו צופים קשיים ביישום החוק ו/או מהלכים עוקפי החוק.  ימים יגידו..


האמור הינו בבחינת מידע לציבור ולא מהווה ייעוץ משרדי מטעם משרד עורכי  הדין לנקרי ושות. כל מקרה ראוי שיבחן על ידי איש מקצוע מתאים.