משרדנו מייצג נבחנים שנכשלו בבחינות ההסמכה עם השנים.

 
פנו אלינו עכשיו כדי שנבדוק את סיכוייך לעבור את הבחינה :

לא צלחת את בחינות ההסמכה?
ניתן לעבור את הבחינה באמצעות הגשת השגות ועתירות מנהליות כפי הצורך !

072-2520055