מאמרים תאגידים

הזווית המשפטית של דיני העמותות.

בציבור שלנו  מוקמות לעיתים עמותות ייחודיות אשר מביאות באמתחתן הלכי רוח שונים אשר ברצונן למנף. גמ"חים, בתי כנסת, תלמודי תורה, עמותות לחלוקת מזון ועוד מגוון סוגי מוסדות שונים.

עמותה מוגדרת כמוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר). את סמכויותיה היא שואבת כלל ועיקר מחוק העמותות, התש"ם, 1980.  לחוק מספר הגבלות בדבר גיל וכמות הרשאים לייסד עמותה. מספרם לא יפחת משניים (קרי, יחיד בלבד אינו רשאי להקים עמותה) ובנוסף, גיל המייסדים בלשון החוק לא יפחת מ- 18.

בנוסף ולא פחות חשוב: אם תכליתה של חברה בע"מ הינה להשיא את רווחיה כלשון חוק החברות, עמותה אינה רשאית לחלק את רווחיה בין חברי העמותה, ותכליתה אינה לעשיית רווחים, פילנטרופיות לשמה אם תרצו.

יצוין כי "האח הגדול", זה אשר צופה על פעולות העמותות הינו רשם העמותות, פונקציה אשר תכליתה לפקח על פעילות העמותות במדינת ישראל ולעיתים אף להמליץ על סגירתה (פירוקה בלשון החוק)  של עמותה במקרים קיצוניים.

לא מזמן, תוקן חוק העמותות וכיום כל עמותה מחויבת אחת לתקופה מוגדרת עפ"י הוראות רשם העמותות, להמציא נתונים וזאת על מנת להוציא טופס אשר ניקרא: ניהול תקין. לטופס זה משמעות ענפה בכל הכרוך לניהול העמותה בפועל ולהמשך החיות שלה לעתיד.

עניין חשוב נוסף. חבר עמותה אינו רשאי לקבל שכר בעבור עבודתו בעמותה. רוצה לומר, אם חבר עמותה תורם ממרצו ומזמנו עבור מטרות העמותה- הוא אינו זכאי לשכר. לעניין זה, האחרון, מספר פתרונות כשאחד מהם הוא הפרשתו של החבר מן העמותה, פעולה אשר נעשית בהצבעה ובכפוף לסדרי הדין. יחד עם זאת, חבר עמותה זכאי לשכר בעד השתתפות בישיבות העמותה וזאת עפ"י סרגל תמחור שמופק מידי שנה ע"י רשם העמותות.

עפ"י חוק, העמותה חייבת להתכנס אחת לתקופה בישיבה מסודרת ובכפוף להוראות החוק. דרכי קבלת ההחלטות, פרסום הישיבה, ניהול הפרוטוקול  ועוד, הם אחד מאבני הבוחן לעבודה תקינה של העמותה.

לסיום: מינופו של רעיון באמצעות גוף כגון עמותה הינו מבורך ואף ערכי. יש לזכור כי העמותה מחויבת לעבוד בכפוף לדין, ולעיתים סטייה מהוראות הדין יביאו את העמותה לסעד קיצוני כגון פירוק.  אם נעבוד בצורה שקולה ומדודה יצא שכרינו- בשכרינו.!!

אין לראות באמור לעיל משום יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי ו/או חוו"ד משפטית. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך על מנת לקבל יעוץ המותאם לנסיבות המיוחדות ולנתוני האירוע בכללותו.

כותב המאמר, עו"ד יניב לנקרי עוסק במתן יעוץ משפטי שוטף לגופים עסקיים כגון חברות, שותפויות ועמותות.