הזווית המשפטית לפיצויי פיטורים וסיום יחסי עובד- מעביד
 
 
הזכות לפיצויי פיטורין קמה לעובד מכוח חוק פיצויי פיטורים. פוטרתם? סיימתם חוזה עבודה? במרבית המקרים תהיו זכאים לפיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת ושאר זכויות נלוות.

על מנת שתקום הזכות לקבל את פיצויי פיטורים חייבים לחול בין הצדדים יחסי עובד – מעביד. יצוין כבר עתה כי מבחנים אלו לעיתים קשים ואף יכולים למוטט קייס שלם. בתי הדין לעבודה קבעו שלושה מבחנים מרכזיים לקיום יחסי עובד מעביד לא אביאם במאמר זה.

לענייננו, פיצויי פיטורים מגיעים לעובד בחלוף תקופה מוגדרת לעבודתו. חישובם נעשה עפ"י השכר הקובע בחתך של שכר אחרון.

במקרים חריגים ניתן לשלול מעובד את הזכות לפיצויי פיטורים אף אם פוטר וזאת מכוח סעיף 16 ו- 17 לחוק. סעיפים אלו עוסקים בעברות משמעתיות רבות אשר יביאו בסופו של יום לפיטורי העובד ללא קבלת הפיצויים.

מאידך, במקרים מוגדרים יכול להיות דינו של עובד מתפטר כמפוטר לעניין הזכאות לפיצויי הפיטורים. רוצה לומר: עובד עוזב עבודתו מרצונו ועדיין יהא זכאי לפיצויי פיטורין כאילו פוטר. כך למשל קובעות התקנות לחוק כי במקרה של מעבר ליישוב חקלאי המרוחק 40 ק"מ ממקום מגוריו האחרון יהא זכאי העובד לפיצויים חרף העובדה כי לא פוטר בפועל. בנוסף, גיוס לצה"ל או שירות לאומי, גיל פרישה, מצב בריאותי לקוי, ועוד מקרים תחומים.

סיטואציה בעייתית הינה ס' 11א לחוק הנקראת בפי כל- "הרעת תנאים". הרעה מוחשית במקום העבודה יכולה לזכות את העובד המתפטר בפיצויי פיטורים. יש לציין כי קבלת פיצויים לפי סעיף זה הינה מורכבת וקבעו בתי הדין במספר פסיקות כי יש להוכיח ראייתית ועובדתית שהעובד אכן הראה כי קיימת לו הרעה בתנאיו. לא בנקל בתי הדין יפסקו פיצויים עפ"י סעיף זה.

זכרו כי לעובדים זכויות סוציאליות ורכיבי שכר רבים החוסים תחת "חוקי המגן". חוקים אלו אסורים בהתניה אשר יכולה להרע  את זכויות העובד.

עובדים יקרים, שימרו על זכותכם ובקשו הבהרות בדבר זכות המגיעה לכם, אולם יחד עם זאת בצעו מלאכתכם ללא דופי.

ולכם המעבידים, שימרו על זכויות העובדים שהרי ההון הכי חשוב אשר קיים בעסקכם הינו: ההון האנושי, העובד.

אין לראות באמור לעיל משום יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי ו/או חוו"ד משפטית. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך על מנת לקבל יעוץ המותאם לנסיבות המיוחדות ולנתוני האירוע בכללותו.

עו"ד יניב לנקרי בעל תואר שני במשפטים (LLM),  עוסק במסגרת תחומי העיסוק במשרדו, בדיני העבודה על קשת הנושאים הרחבה שבהם.