הסכמים וחוזים

 למשרדנו ניסיון רב בעיצובם של חוזים והסכמים בתחומים שונים. יש לזכור שחופש ההתקשרות החוזית לפעמים מרחיב את היריעה ובסופו של יום עלול לפגוע באחד הצדדים המתקשרים בהסכם.

נוכח השינויים התרבותיים בישראל ובעולם, נוצר נוהג לפיו התחייבויות מועלות על הכתב אף ביחסים חוזיים פשוטים, וכל שכן בהסכמים מורכבים. צוות המשרד בוחן את צרכי הלקוח ומתאים הסכם למידותיו תוך שמירה על האניטרסים של הלקוח. יש לזכור כי עריכתם של הסכמים מצריכה מומחיות בעריכתם, כתיבתם וייצוג האינטרסים.

צוות המשרד עבר הכשרות שונות הכרוכות בניהול מו"מ על מנת לתת שירות משפטי טוב יותר ללקוח. 


פרטים נוספים תוכלו לקבל במשרדנו ללא כל התחייבות.