הזווית המשפטית של דיני החוזים

עולמנו מתנהל עפ"י התחייבויות. נמצא כי כל גוף בין אם הוא יחיד, יחידה, תאגיד וכיוצ"ב, יתנו תוקף להתחייבויותיהם באמצעות הסכמים. עולם ההסכמים רווי סוגי חוזים למכביר. אם כן, חוזה הוא ביטוי משפטי למפגש רצונות באשר הוא.

חוזה לרכישת רכב, להזמנת טובין, חוזה ביטוח, חוזה למכר דירה או עסק, שותפות ועוד עולם ומלואו. חוזה ניתן לבצע כמעט בכל מפגש רצונות. אולם יחד עם זאת, הוא חייב לבטא היטב את כוונת הצדדים, ועליו להיות תואם את תקנת הציבור (החוק והנורמות הנהוגים במדינה). החוק המבטא את צורת החוזה, דרך כתיבתו, האופן ושאר העילות -הוא חוק החוזים אשר נחקק בשנת התשל"ג- 1973. ויובהר, כתיבת חוזה דורשת מומחיות, שכן, לא פעם קורה כי תכלית החוזה אשר אמורה לשקף את רצון הצדדים –יוצרת בדיוק את ההפך, קרי,  פתח למגוון בעיות אשר יביאו בסופו של יום לפגמים בהסכם עד כדי ביטולו. כך לדוגמא: חוזה אשר נכרת שלא בתום לב, או שנעשה מתוך הטעיה, עושק, מראית עין, סיכול ועוד עילות יכולות להביא לבטלותו ואף לדרישה לפיצויים (פיצויי קיום ופיצויי הסתמכות כלשון החוק).

הסכם  מחייב הוא הסכם אשר יוכל להצביע על גמירות הדעת של הצד החותם עליו ואף להראות כי הוא מסוים, קרי, ישנה תבנית להסכם מבחינת תכולתו. ויובהר, חוזה אף יכול להיחתם בהתנהגות ולעיתים לא דרושה חתימת הצדדים על מנת להכשירו כהסכם מחייב. יש לשים לב כי בדיני המקרקעין ישנה דרישה לאמור מכוח תיקון פסיקה הנקראת רשימת עציוני. קיימים חוזים אשר ערוכים כסדרה, נמצא אותם בהסכמים מול חברות התקשורת, בנקים ועוד. חוזים אלו נקראים חוזים אחידים ולכבודם התכבד המחוקק וחוקק חוק ספציפי. גם בעניין זה האחרון, אסור למקבל השירות להקל ראש, קיראו את הוראות ההסכם והעלו שאלות ושאר תיקונים ככל שמתעוררים. עולם פרשנות החוזים עבר שינוי עם השנים וכיום בתי המשפט נוהגים ליצוק תוכן להסכמים אשר נמצא כי הם חסרים. חשוב לזכור, בבואכם לבטא התחייבות, היוועצו עם איש מקצוע מוסמך, ולא פחות חשוב: קיראו כל סעיף והיו בטוחים כי הבנתם את תוכנו. המציאות העובדתית מלמדת כי חוזים אשר הופרו בתחומים מסוימים נעשו בין יתר הסיבות המצויות, בשל התחייבויות שהצד לחוזה לא יכול היה לעמוד בו מלכתחילה. ככל שתתעוררנה אי בהירות בחוזה עליו אתם עתידים לחתום, דרשו הבהרות.

אסיים בנימה המשפטית כי הסכמים יש לכבד!. 

אין לראות באמור לעיל משום יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי ו/או חוו"ד משפטית. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך על מנת לקבל יעוץ המותאם לנסיבות המיוחדות ולנתוני האירוע בכללותו.

עו"ד יניב לנקרי בעל תואר שני במשפטים (LLM), עוסק במסגרת תחומי העיסוק במשרדו, בכתיבת חוזים וייצוג בעלי דין בתחום זה.