ליטיגציה אזרחית

במשרדנו מחלקה ענפה לייצוג בבתי המשפט האזרחיים בכל הערכאות.

עורכי הדין של משרדנו העוסקים בליטיגציה עברו הכשרות רבות בכדי ליצור יתרון בבואם לפני בתי המשפט השונים בטיעונים אלו ואחרים.

יש להבין כי הליטיגציה האזרחית הינה ענף שמשרדנו מטפח עם השנים בכדי לתעל את רמת הטיעון של עורכי הדין שבמשרד.