הזווית המשפטית של הסכמי מכר דירות

חוזי לרכישה או מכירה של נכסים הינם חוזים שונים מענף החוזים הכלליים. בעוד שחוזה רגיל ניתן אף ליצור בהתנהגות, קרי, לא במסמך כתוב. חוזה מכר מקרקעין מחויב במסמך כתוב, אשר יכיל בתוכו מספר מינימאלי של פרטים, כאשר בלעדיהם לא יהא כל תוקף להסכם. 

למשל: מחיר הנכס, מועדי התשלום, מועד המסירה ועוד מספר פרטים – חייבים שיהיו רשומים בהסכם. רשימת הפריטים נקבעה ע"י בית המשפט העליון ואף בהמשך חוקקה ישירות לחוק המקרקעין.

ענייני מקרקעין הינם עניינים סבוכים. שכן, על הרוכש /קונה חובה לדעת את מצב המקרקעין מבחינת רישומם בספרי מדינת ישראל. לדוגמא:  האם הדירה אשר ברצונך לרכוש משועבדת לגורם שלישי? האם המגרש אותו אתה חפץ למכור הינו בבעלותך עפ"י רישומי המדינה? ועוד שאלות סבוכות.

יש לזכור כי על פי החוק,  עסקה במקרקעין נעשית אך ורק ע"י רישומה ברישומי המדינה. כלומר, במצב נתון בו רכשתם דירה, שילמתם, קיבלתם את החזקה עליה אולם לא דיווחתם למדינה על עסקת המכר – הבעלות החוקית שלכם מוטלת בספק כלל ועיקר.

למדינת ישראל מספר ספרי רישום לעניין המקרקעין. בין הבולטים נמצא את "הטאבו" וכן את מנהל מקרקעי ישראל חברות משכנות ועוד שיטות וספרי רישום ותיקים יותר. לכל ספר רישום שכזה משמעויות ונפקויות רבות ביצירת הסכם מכר.

לעניין זיכרון דברים אמליץ להימנע ככל שניתן, שכן מסמך זה (על מספר שמותיו: מזכר הבנות, הצהרת כוונות וכד') דינו כהסכם לכל דבר ועניין.

זיכרו כי בעסקת מכר מקרקעין עליכם לעבוד בצורה מסודרת וסדורה על מנת שלא תתגלנה טעויות אשר בסופו של יום יטילו בספק את בעלותכם בנכס, מצבו המשפטי של הנכס ועוד.

אין לראות באמור לעיל משום יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי ו/או חוו"ד משפטית. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך על מנת לקבל יעוץ המותאם לנסיבות המיוחדות ולנתוני האירוע בכללותו.

עו"ד יניב לנקרי, עוסק במסגרת תחומי העיסוק במשרדו, בכתיבת חוזי מכר מקרקעין וייצוג בעלי דין בתחום זה.