רישיון קייטנה

החשיבות שיש ברישיון קייטנה כדין:

פעילויות שונות לילדינו- טומנים בחובם סיכונים מסויימים מטבע הדברים. כדי להבטיח ולגמד ככל שניתן את הסיכונים, התוו הרגולטורים השונים, חובה חקוקה לרישיון הפעלת קייטנה ואישור משרד החינוך.

כך למשל, המחוקק קבע מס' מסויים של ילדים בקייטנה יחייב שירותי אבטחה וכי קייטנה שמוגשים בה מאכלים לקטינים- תחייב אישור בריאות מתאים.

המחוקק ניסה לגעת בכל ההיבטים הבטיחותיים אשר יכולים לגרום סיכון. 
אנו שבים ומדגישים את החובה שלכם כהורים לדרוש!! ממפעיל הקייטנה רישיון בתוקף.

הדברים הללו נכתבים מידי קיץ-בדם יקר.

חופשה נעימה מכולנו.

מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה יעוץ משפטי. כל מקרה צריך שיבחן לגופו ע"י עו"ד מוסמך.