השאלות "המועמדות ביותר" לפסילה הינן שאלות שאינן מופיעות בחומר הלימוד: בשפה המשפטית מנהלית אלו שאלות שחרגו מסמכות האמור בתקנה 18 לחוק - אותה תקנה אשר מונה את חומרי הלימוד לבחינה. יש לזכור שעפ"י פסיקת בית המשפט העליון - הרשימה המומלצת שמופקת לפני הבחינה - הינה רשימת חיקוקים מחייבת מבחינת חומר הלימוד והסמכות בנדון
 
שאלות נוספות אשר תוכלנה להיפסל הן שאלות שחרגו ממתחם הסבירות. בהתאם להלכת ברזני עילת חוסר הסבירות טומנת בחובה 2 ראשים: הראשון - טעות שבדין. השני - טעות שבשיקול דעת. מצאתם שאלה שהחלופה הנבחרת בה מהווה טעות משפטית? מצאתם שאלה שניתן למצוא בה חלופה נוספת נכונה? - אתם בדרך הנכונה לפסילה.
 
בואו נדבר מעט על איזוטריה: אכן כבר בבג"צ לוי משנת 2005 התבטאה כב' השופטת (בדימוס) א. פרוקצ'יה במילים הנוקבות: "שאלות בעלות אופי איזוטרי בעניינים העולים באורח חריג ויוצא דופן בפרקטיקה המשפטית המקובלת, סוטות מתכליתה של הבחינה וחורגות מהציפייה הסבירה של הנבחנים".:.. ואולם, בשנים האחרונות אנו שמים לב לשינוי גישה מטעם בית המשפט העליון אשר נותן הכשר לשאלות איזוטריות ופינתיות, בעוד שהוא פוסל יותר שאלות אשר חוסות בחריגה מסמכות או סטייה ממתחם הסבירות. הוועדה והלשכה מודעות לכך" ומנצלות" את הנדון לא אחת
 
בהליך הערר גם שאלות "קלות" נפסלות: לשכת עורכי הדין וועדת הבחינות הודו כבר בשנת 2009 שהן עושות לעיתים גם פילוח סטטיסטי של המענה על שאלות הבחינה. מכאן יצאנו, חקרנו ולמדנו שגם שאלות קלות (קרי, כאלה שלא הייתי ממליץ לעתור עליהן לבית המשפט בהמשך הדרך) - יכולות להיפסל. יש תחושה שהרבה מן הנבחנים נפסלו בשאלה מסויימת גם אם לא נמצאו בה פגמים מובהקים? - תגישו עליה ערר
 
מתווה הבחינות עבר כברת דרך בשנים האחרונות ובדגש על הרפורמה שמשרדנו היה שותף לה בשנת 2017. הלשכה והוועדה לומדות תוך כדי תנועה את הכשלים שעלו במועדים קודמים ומנסות ללטש את השאלות . יחד עם זאת, הלשכה והוועדה אינן חפות מטעויות ולא בכדי כמעט מידי מועד נפסלות שאלות אמריקאיות על ידי השתיים עצמן ו/או על ידי בתי המשפט השונים (ראו בנדון את מועד הבחינה האחרון שהניב פסילות ראויות דרך הוועדה ודרך בתי המשפט גם יחד). בצד זאת, עליכם לזכור שלא כל השאלות הינן ברות ערר! ולכן אל תעמיסו על המערכת כאשר אין בכך צורך. אנו כמייצגים מקבלים ביקורת רבה מבית המשפט - על כך שחבריכם עותרים על שאלות שאינן רלוונטיות
 
כאשר בחרתם לכתוב ערר בצורה עצמאית: תהיו ברורים! תהיו קצרים! ממוקדים! תצביעו על הבעיה, נמקו, צרפו מראה מקום וציטוטים מפסיקות מנחות ותעברו לשאלה הבאה. שאלה שעליה אתם מגישים ערר אינה צריכה לעבור את גבול העמוד הבודד ברוב הפעמים. עם כל הצער, זהו אינו המקום לפירוט על הבעיות האישיות שלכם, קשות ככל שתהיינה. במילים אחרות: לא מצאתי מקרה אחד שבו שאלה נפסלה כתוצאה מאירוע אישי קשה
 
מצאתם שאלה שנשאלה במועד אחר ובמועד זה זכתה לחלופה אחרת? תצביעו עליה, צטטו את המועד וככל הנראה תהיו בדרך הנכונה לפסילה.
 
הליך העררים הוא הליך תחיקתי (עד לפני כמה שנים ההליך היה יציר פסיקה בלבד). נצלו אותו בתבונה וזיכרו שהוא קצת יותר "נינוח ונעים" מהליך העתירות לבתי המשפט ששם אנחנו נדרשים להצביע על כשלים מנהליים מובהקים. נצלו את האפשרות החוקית שלכם להגשת הערר ואל תקלו בו ראש. מניסיונינו בתחום הבחינות, אנחנו עדים לאלפי מקרים של נבחנים אשר עברו את הבחינה בזכות העררים ו/או העתירות לבית המשפט ללא היזקקות לבחינה חדשה.
 
בהצלחה לכולכם.
 
 
* נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והכתוב מתייחס לשני המינים בצורה זהה.
* מוגש כשירות לציבור הנבחנים ואין לראות באמור משום יעוץ משפטי חרף העובדה שמשרדנו מגיש  עררים ועתירות בשם הנבחנים.
 
תגיות: לנקרי ושות' משרד עורכי דין, בחינות לשכה, בחינות הסמכה, השגות, עררים בחינות לשכה, יניב לנקרי, עו"ד יניב לנקרי
 

 

דגשים על העררים בנוגע לפרקים המהותיים - דיוניים של הבחינה (השאלות האמריקאיות):