צרכנות

משרדנו מייצג צרכנים ועוסקים רבים בישראל בכל הכרוך בדין הצרכני.

כידוע, המשפט הצרכני עבר גלגולים רבים אך בעשור האחרון בשינוי חקיקה/ תקנות מרחיקי לכת. כיום, אף ניתן להשית עיצומים כספיים גדולים מנשוא בגין הפרות שונות כגון הטעיה צרכנית, אי גילוי ועילות נוספות.

בדין הצרכני נדרשת הבנה מעמיקה של החיקוקים הרלוונטיים כדי לשרת נאותה את צרכי הלקוח. בעניין זה קראו מאמרים בלשונית מאמרים שבאתר זה.